מגילת אחימעץ

שם המחבר\ת: רבי אחימעץ בירבי פלטיאל

מגילת יוחסין לרבי אחימעץ בירבי פלטיאל, ויסופר בה יחוס אבותיו וכל מעשי תוקפם וגבורתם ופרשת גדולתם. נלווה לזאת לקט רשימות וסיפורים המקבילים לסיפור המגילה וגם ילקוט פיוטים.

ירושלים, תש"דעוד ב