מגילת אחימעץ

שם המחבר\ת: בנימין קלאר

מגילת יוחסין לרבי אחימעץ בירבי פלטיאל, לקט רשימות וסיפורים וילקוט פיוטים.

בצירוף כמה הוספות, מנוקדת ומבוארת על ידי בנימין קלאר

הוצאת ספרי תרשיש, ירושליפ תש"דעוד ב