מארץ אל ארץ: ששה סיפורים מאת יצחק שנברג

שם המחבר\ת: יצחק שנברג

1 נותר פריט

ספר סיפורים חדש של המחבר המסמן שלב חדש ביצירתו. כבכרך "בשר ודם" כן גם כאן נקבצת סדרת סיפורים אשר חוט שני אחד עובר בהם אם בגלוי ואם בהסתר. הסיפורים שבכרך זה עניינם גלגולי אדם מישראל בימינו ולבטי השתרשותו בארץ ישראל.

ספרי תרשיש, ירושלים, תש"ג

 

*דף אחד קרוע בע"מ (פט)עוד ב