לתולדות התנועה הפראנקית(כרכים א-ב)

שם המחבר\ת: פרופ. מ. בלבן

יהדות ומיסטיקה יהודית- לתולדות התנועה הפרנקית מאת מאיר שמואל בלבן בשני כרכים ב הנושא בספר ניתן להבחן משתי בחינות- מבחינה ביוגרפית דהיינו תודותיו של פראנק ובני משפחתו או מבחינה עניינית דהיינו התנועה הפראנקית שצמחה זמן רב לפני הופעת גבורה הראשי יעקב בן ליב פרנק ורק על ידו ועל ידי חסידיו לבשה צורה...מהתוכן: תנועת השבתאות בפולין, עלית החסידים לארץ ישראל, הבישוף קובילסקי והמאורעות בברודי, משפטי עלילת דם, ראשית הופעתו של פראנק, בלאנצקרון, גירוש פרנק בין קאמיניץ ללבוב, התנצרות פראנק ותלמידיו, המשפט בוויסלאביץ, חות דעת הבישוף זאלוסקי...וכו'.

קטיגוריות:

הוצאה: הוצאת דביר