לתולדות התנועה הפראנקית - שני כרכים, פרופ׳ מ. בלבן

שם המחבר\ת: פרופ. מ. בלבן

לתולדות התנועה הפראנקית - שני כרכים, פרופ׳ מ. בלבן

הוצאת הפועל הצעיר

תל אביב, 1934

נדיר!

יד שניה, במצב שמורעוד ב