לקראת פילוסופיה של הצילום

שם המחבר\ת: וילם פלוסר

לקסיקון לשוני מושגי על צילום והבנת הצילום הדיגיטלי ושימושיו המקוונים.


קטיגוריות: פילוסופיה וביקורת

הוצאה: רסלינג


עוד ב