להט אדום: האמנות באור המצפון: מבחר שירים ומסות מאת מרינה צווטאיבה

שם המחבר\ת: מרינה צווטאיבה

מרינה צווטאיבה (1941-1892), מגדולי המשוררים במאה העשרים  ולאברוסיה בלבד  היא הצלע הרביעית בריבוע הנודעהכולל את אחמטובה,מנדלשטם ופסטרנקחייה וגורלה הטרגיים משקפים במובהק את מוראותהמאה ה־20שחוויותיהם הותמרו ליצירה מגוונת מאוד בנושאיה ובצורותיה,עזת רגשותנועזת בחיפושיה ובביטוייה ומעוררת השתאות בהישגיה.

 

בספר שלפנינו מתגלה צווטאיבה כמסאית אקטואלית, הכותבת על אמנות השירה, על תפקיד המבקר, על אחריותו המוסרית של האמן ועל היחסים ביןהאמן לזמנו
לצד 
המסות המקובצות בספר מיוצגת בו גם שירתה במבחר מתקופות שונות,ובו שירים מתוך הקובץ מחנה הברבוריםשלא פורסם בחייה. התרגום מלווה במבואות מאירי עיניים ובהערות ביאור מאת המתרגמת ועורכת הספר, המאפשרים לקוראי העברית לחוות קול דומיננטי בשירה ובביקורת של המאה ה־20. כן צורף לקובץ ראיון על צווטאיבה עם חתן פרס נובל יוסיף ברודסקי, המעמיד בפרספקטיבה ייחודית את חייה של המשוררת ואת השפעתה.

 

העברת יצירתה של מרינה צווטאיבה לעברית בידי המתרגמת רנה ליטוין היאעצמה מעשה יצירהשיש בו תרומה משמעותית לשפה ולספרות העבריתליוצריה ולקוראיה.

מרינה צווטאיבה היא יוצרת גאונית, המחזירה לקני המידה שלנו כמה ערכים שנכחדו בעידן הפוסט-מודרני המבולבל: החתירה לשלמות, המחוייבות המוסרית של האמן ליצירה, מעמדה הרם של האמנות והאמונה בנפש ובקול הפנימי, כנגד העדריות, האופנה, המגמתיות, התעמולה וכל מה שהוא המוני, מגמתי ומחריש את קולו של היחיד.עוד ב