לבני יוחנן

שם המחבר\ת: מתיאס קלאודיוס

1 נותר פריט

התרגום נעשה בידי דב סדן ונדפס בשנת תשי"ג בדפוס למודי ירושלים, שרותי הדסה לנוער. מתווה וסדור מעשה ידיהם של חניכי הדפוס אברהם קמחי, ישראל שקדי ויעקב חזון בשנה הרביעית ללימודיהם, וההדפסה מעשה ידי משה סלומון, בשנה השלישית ללימודיו.


עוד ב