כתבים בארבעה כרכים - עיר היונה (שירים), נתן אלתרמן

שם המחבר\ת: נתן אלתרמן

1 נותר פריט

כתבים בארבעה כרכים - עיר היונה (שירים), נתן אלתרמן

הוצאת הקיבוץ המאוחד, מחברות לספרות

נדפס בישראל, ~1962

יד שניה, במצב טוב



עוד ב