כשהכריש ישן, מילנה אגוס

שם המחבר\ת: מילנה אגוס

1 נותר פריט

כשהכריש ישן, מילנה אגוס

תרגמה מאיטלקית: מרים שוסטרמן פדובאנו

כתר בית הוצאה לאור

ירושלים, 2014

יד שניה, במצב שמורעוד ב