כיבוש עבודה: ביבליוגרפיה

שם המחבר\ת: מ. שניר

1 נותר פריט

ביבליוגרפיה על מאבקי העבודה העברית, כיבושיה וארגונה

משנות תרס"ו - תס"ט

סדורה וערוכה ע"י מ. שניר, בצירוף הקדשתה

ת"א, תשי"טעוד ב