כחומר ביד היוצר - מעשה חכמים בספרות חז"ל, עמרם טרופר

שם המחבר\ת: עמרם טרופר

כחומר ביד היוצר - מעשה חכמים בספרות חז"ל, עמרם טרופר

מרכז זלמן שזר

ירושלים, 2011

יד שניה, כמו חדשעוד ב