כבר, פרקי זכרונות

שם המחבר\ת: מרדכי בן הכלל הכהן

ערוכים לדפוס על ידי מרדכי בן הלל הכהן, הוצאת אברהם יוסף שטיבל, ורשה, תרפ"ג.עוד ב