ירושלים קרית מועדנו – הדפסה מיוחדת לחברי הקונגרס הציוני

שם המחבר\ת: יהודה הלוי

1 נותר פריט

ליקוט קצר מפסוקים , מדרשים ומשוררים במעלת ושבחי עיר הקודש ירושלים .

מוגש לחברי הקונגרס הציוני העשרים ושלשה שבא לראשונה לישב בירושלים .

בקולופון נרשם : נספח ללקט ציור מראות נופה של ירושלים מאת ל' קראקואר .
ירושלים . תשי"א , 1953.
נדפס ע"י מוסד ביאליק באמצעות הוצאת ספרים של הסוכנות בדפוס גולדברג .

מצב טוב .עוד ב