ירושלים קרית מועדנו – הדפסה מיוחדת לחברי הקונגרס הציוני

שם המחבר\ת: יהודה הלוי

1 נותר פריט

ירושלים קרית מועדנו – הדפסה מיוחדת לחברי הקונגרס הציוני

ליקוט קצר מפסוקים, מדרשים ומשוררים במעלת ושבחי עיר הקודש ירושלים 

לקט שבחי ירושלים יצא לאור לכבוד פתיחת הקונגרס הציוני העשרים ושלושה שבא לראשונה לירושלים דאז ונספח לו לקט ציור ממראות נופה של ירושלים מאת ליאופולד קרארואר.

מוסד ביאליק והוצאת הספרים של הסוכנות היהודית

נדפס על נייר גיגית 'פירוזיה' בדפוס גולדברג, גלופה על ידי פיקובסקי בע"מ

כריכה בבית מלאכה ק' וינר

ירושלים, 1953

נדיר!

יד שניה, במצב עדיןעוד ב