ירושה, מענגל מאן

שם המחבר\ת: פארלאג יידישע זעמער

1 נותר פריט

ירושה, מענגל מאן

פארלאג יידישע זעמער

גרמניה, 1947

נדיר!

יד שניה, במצב שמורעוד ב