יערות אפלים, קורינה ביי

שם המחבר\ת: קורינה ביי

1 נותר פריט

יערות אפלים, קורינה ביי

תרגמה מצרפתית (שוויץ): רות בומגרטנר-קדם

הקדמה מאת דוריס ז׳קובק

נהר ספרים

נדפס בישראל, 2009

יד שניה, במצב שמורעוד ב