יעקב לוצ'אנסקי: פסלים

שם המחבר\ת: יעקב לוצ'אנסקי

1 נותר פריט

דברי מבוא:

א. קולב, מנהל המוזיאון העירוני בת"א

ז'אן קאסו, מנהל המוזיאון לאומנות חדישה בפאריס

הצילומים מעשה ידי ישראל צפריר

הוצאת הספרים של הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, תשי"זעוד ב