יידישע שפריכווערטער און גלייכווערטער(פתגמים ואמרות ביידיש)

שם המחבר\ת: אברהם לויטה

פתגמים ואמרות ביידיש


עוד ב