טרויה - האופרה העברית בארץ ישראל

שם המחבר\ת: מ.מ. גולינקין

1 נותר פריט

טרויה - האופרה העברית בארץ ישראל

בשלוש מערכות וארבע תמונות

בהנהלת המנצח של התיאטרון המריני בפטרונרד

מ. גולינקין

המוזיקה מאת ג. ורדי

הטקסט מאת פ. מ. פיאוע

תרגם א. אשמן

דפוס קואופרטיבי הפועל הצעיר תל אביב

 

 עוד ב