ט"ו ארנבות, טליכס סלטן

שם המחבר\ת: טליכס סלטן

ט"ו ארנבות - סיפור לילדים, טליכס סלטן

תרגם לעברית: י. פישמן

צייר: י. שטרן

הוצאת קרית ספר

ירושלים, 1947

נדיר!

יד שניה, במצב שמורעוד ב