ח.נ. ביאליק הספר העברי

שם המחבר\ת: ח.נ. ביאליק

1 נותר פריט

ח.נ. ביאליק הספר העברי

נאום שנשא חיים נחמן ביאליק בוועידה העולמית השניה לשפה ולתרבות העברית שהתכנסה בחודש אלול שנת תרע"ג בווינה

עיטורי האותיות הם מעשי ידיה של פ. ברוך

נדפס במצוות מוסד ביאליק של הסוכנות היהודית לארץ ישראל

דפוס גולדברג - מאה עותקים בלבד

ירושלים, 1913

נדיר מאוד!

יד שניה, שמור יפה

(כריכה קשה, ללא ז'קט עטיפה מקורי)עוד ב