ח. נ. ביאליק

שם המחבר\ת: נחמן מייזל

1 נותר פריט

על ח. נ. ביאליק מאת המבקר הצעיר נחמן מייזל

על היצירה המעמיקה הראשונה בלשון יידיש.

תל-אביב, תשל"ו, 1976.

מצב טוב מאוד.עוד ב