ח. נ. ביאליק, נחמן מייזיל

שם המחבר\ת: נחמן מייזל

1 נותר פריט

ח. נ. ביאליק, נחמן מייזיל

על היצירה המעמיקה הראשונה בלשון יידיש

תל אביב, 1976

נדיר!

יד שניה, במצב שמור 

(כריכה רכה)עוד ב