חמור הבר - משלי ספורים על אזופוס

שם המחבר\ת: מ. הרפז

חמור הבר - משלי ספורים על אזופוס בעותק נדיר

תרגם ועבד: מ. הרפז

ציירה: איזה

 עוד ב