חלומות ומעשיות: חקירה פסיכואנליטית ואתנו-פואטית

שם המחבר\ת: רוית ראופמן

הספר "חלומות ומעשיות" מציע חיבור ייחודי בין שני תחומים, הפסיכולוגיה והספרות העממית. חלומות ומעשיות עממיות, שני תוצרים נפשיים אשר מלווים את האנושות משחר ימיה, זוכים בספרה של הפסיכולוגית רוית ראופמן להתייחסויות חדשות אשר מעלות תובנות חשובות ביחס לטבע האדם והחברה.

קטיגוריות: פילוסופיה וביקורת

הוצאה: רסלינג


עוד ב