ואולי השמים ריקים, ברוך מילך

שם המחבר\ת: ברוך מילך

1 נותר פריט

ואולי השמים ריקים, ברוך מילך

תרגום ועריכה: שוש מילך-אביגל ואפרים סטן

ידיעות אחרונות - ספרי חמד

יד ושם

ירושלים, 2013

יד שניה, במצב שמורעוד ב