התנ"ך בחרוזים-בראשית

שם המחבר\ת: אפרים סידון

1 נותר פריט

התנ"ך בחרוזים-בראשית 

מאת אפרים סידון

איר דוד פולונסקי

עם עובד , 2003עוד ב