השכלה ושבתאות תולדותיו של מאבק

שם המחבר\ת: שמואל ורסס

מחבר הספר, חוקר מובהק של הספרות העברית החדשה, עוקב בשקידה אחר גילויי ההתייחסות אל השבתאות והפראנקיזם מצד תנועת ההשכלה וספרותה בזמן החדש, על אגפיה ותקופותיה ועל המגוון הלשוני והז'אנרי שלה. ביטויים פולמוסיים אלה של קביעת עמדה בסוגיה זו, השנויה במחלוקת, מופיעים בהקשרים ההיסטוריים ורעיוניים מתחלפים. העדויות וההתבטאויות הללו הן לעתים חבויות ומושקעות בטקסטים הרחוקים לכעורה מן הנושא הנידון, והיה נדרש מאמץ מחקרי ממושך לשם איתורן וחישופן


עוד ב