השטן

שם המחבר\ת: ל. נ. טולסטוי

1 נותר פריט

מכתבי עזבונו של ל. נ. טולסטוי שנדפסו אחרי מותו.

תרגום: ש. ווירטעוד ב