הרצל, ל. חריזי

שם המחבר\ת: ל. חריזי

1 נותר פריט

הרצל, ל. חריזי

מועצת המורים והגננות למען הקרן הקימת לישראל בישראל

תמונות: הארכיון של הגב׳ פטאי ומהאוסף של ה׳ יחיאל רוט

נדיר!

יד שניה, במצב שמורעוד ב