הקומדיה האלוהית: טור הטוהר

שם המחבר\ת: דאנטי אליגיירי

בתרגום עמנואל אולסבנגר

ספרי תרשיש ירושליםעוד ב