הקומדיה האלוהית/ התופת

שם המחבר\ת: דאנטי אליגיירי

תרגם עמנואל אולסבנגר

ספרי תרשיש, ירושלים תש"ד, 1944

בסיוע מוסד ביאליק של הסוכנות היהודית לארץ-ישראלעוד ב