הקומדיה האלוהית: העדן

שם המחבר\ת: דאנטי אליגיירי

בתרגום עמנואל אולסבנגר

ספרי תרשיש ירושלים, תשט"ז, 1956עוד ב