הצפירה - שנה ראשונה (ורשה 1862) - עיתון עברי

שם המחבר\ת: חיים זעליג סלאנימסקי

1 נותר פריט

הצפירה - שנה ראשונה (ורשה 1862) - עיתון עברי ראשון בפולין

בעריכת זעליג סלאנימסקי

ורשה, 1862

נדיר מאוד!

מצב הגיליון עדין מאוד ושמור בתוך תיקיהעוד ב