הצפירה – שנה הראשונה – ורשה, 1862

שם המחבר\ת: חיים זעליג סלאנימסקי

1 נותר פריט

הצפירה- היה העיתון העברי הראשון בפולין

בעריכת זעליג סלאנימסקי, ורשה, 1862

זה הוא הגליון מהשנה הראשונה

מצב הגליון שמור, כרוך בריסטול* עוד ב