הצליין החילוני, יצחק אוורבוך אורפז

שם המחבר\ת: יצחק אוורבוך אורפז

1 נותר פריט

הצליין החילוני, יצחק אוורבוך אורפז

מסה על היבט אחד בספרות המודרנית

הוצאת הקיבוץ המאוחד

הדפסה חמישית

תל אביב, 1994

יד שניה, במצב שמורעוד ב