הצדקה בישראל תולדותיה ומוסדותיה הרב ד'ר יהודה ברגמן

שם המחבר\ת: יהודה ברגמן

הצדקה בישראל תולדותיה ומוסדותיה הרב ד'ר יהודה ברגמן הספר כולל את מעשי הצדקה והמוסדות בקהילות העולם

הודפס 1943 על ידי מי שהיה רב בברלין ומהוה מחקר חלוצי ומרתק על חשיבות הצדקה בחברה היהודית בכל אתר ובכל עת.

עם הקדשה של המחבר.עוד ב