הפעילות המתבוננת | פפיטה האזרחי

שם המחבר\ת: פפיטה האזרחי

1 נותר פריט

הפעילות המתבוננת עיונים באסתיטיקה מאת פפיטה האזרחי

הוצאת ספרים מאגנס והאוניברסיטה העברית בירושלים, 1965עוד ב