העלייה לשמים

שם המחבר\ת: אדולף רודניצקי

1 נותר פריט

"ערכנו נמדד במידת אהבתנו אל מתינו", כתב הסופר היהודי-פולני אדולף רודניצקי, וטבע את סימן ההיכר של יצירתו על תקופת השואה. שלושת הסיפורים הדרמטיים והמרתקים שנכללו בקובץ מעצבים את עולמו של היחיד, אשר אף שגורלו נחרץ ואבסורד קודר שולט בחייו, עדיין יש בכוחו להכריע הכרעות מוסריות עצמאיות שמאשרות את אנושיותו ואת טעמם המוסרי של חייו.

סדרת קלאסי-כיס

תרגמה מפולנית והוסיפה אחרית דבר: עדה פגיס


קטיגוריות: סיפורת מתורגם ומקור

הוצאה: עם עובד


עוד ב