העברי הקדמון

שם המחבר\ת: אביגדור המאירי

מסת ניסיון לחקר מקור השורשים העבריים, נדפס בא"י, 1942


עוד ב