הסטודנט הזר, פיליפ לאברו

שם המחבר\ת: פיליפ לאברו

2 נותרו

הסטודנט הזר, פיליפ לאברו

תרגמה מצרפתית: אביטל ענבר

עם עובד

תל אביב, 1986

יד שניה, במצב שמורעוד ב