הנצנים - אסופת שירים שונים, גאטטלאבעק

שם המחבר\ת: אברהם בער בן-חיים הכהן גאטטלאבער

1 נותר פריט

הנצנים - אסופת שירים שונים, אברהם בער בן-חיים הכהן גאטטלאבעק

ציץ ויגמל פרי הדר בכרם שפת עבר

דפוס ר' יוסף ראובן בר' מנחם מן ראם

וילנה, 1850

נדיר!

יד שניה, במצב שמור

(כתמי התיישנות בחלק מדפי הספר, ללא ז'קט עטיפה)עוד ב