הנצנים

שם המחבר\ת: אברהם בער בן-חיים הכהן גאטטלאבער

1 נותר פריט

אספת שירים שונים

ווילנא, תרי"אעוד ב