המטפיזיקה של הנעורים - ולטר בנימין

שם המחבר\ת: ולטר בנימין

1 נותר פריט

המטפיזיקה של הנעורים מאת ולטר בנימין

מאמרים ופרגמנטים מוקדמים  (1940-1892)

כתבים א'

הוצאת רסלינג

שנה הוצאה 2009עוד ב