המטפיזיקה של הנעורים - ולטר בנימין

שם המחבר\ת: ולטר בנימין

2 נותרו

המטפיזיקה של הנעורים מאת ולטר בנימין

מאמרים ופרגמנטים מוקדמים  (1940-1892)

כתבים א'

הוצאת רסלינג

שנה הוצאה 2009


קטיגוריות: פילוסופיה וביקורת

הוצאה: רסלינג


עוד ב