הלשון והספר: בעיות יסוד במדע הלשון ובמקורותיה הספרותיים

שם המחבר\ת: נ. ה. טור-סיני

1 נותר פריט

כרך שני: הלשון

מדברי הפתיחה למהדורה הראשונה משנת תש"ח:

ספר זה, בשלמותו, יש בו מבוא כולל ומקיף לבעיות היסוד של הלשון והספר, של לשון האדם בכלל, והלשון העברית בתוך משפחת השפות השמיות בפרט, ושל ספרות ישראל, ובעיקר של ספר המקרא, שהוא שורש ומרכז לכל המקורי שביצירה הספרותית המיוחד לעמנו.

מהדורה שנייה, מוסד ביאליק ירושלים, 1954עוד ב