הלשון והספר: בעיות יסוד במדע הלשון ובמקורותיה הספרותיים

שם המחבר\ת: נ. ה. טור-סיני

1 נותר פריט

כרך שלישי: האמונות והדעות

בדברי הפתיחה למהדורה הראשונה, אומר המחבר: "ספר זה, בשלמותו, יש בו מבוא כולל ומקיף לבעיות היסוד של הלשון והספר, של לשון האדם בכלל, והלשון העברית בתוך משפחת השפות השמיות בפרט, ושל ספרות ישראל, ובעיקר של ספר המקרא, שהוא שורש ומרכז לכל המקורי שביצירה הספרותית המיוחדת לעמנו". כרך האמונות והדעות: עיקרו מיוחד לראשיתה של אמונת ישראל כפי שהיא משתקפת במקרא. המשכו של הכרך מיוחד למשנת חכמים ונבונים, חכמי התלמוד והוגי הדעות ומשוררי ימי-הביינים, ולגלגולי רעיונותיהם בספרות העמים ותרבותם.

מוסד ביאליק, ירושלים, תשט"ז, 1955עוד ב