הלשון והספר: בעיות יסוד במדע הלשון ובמקורותיה הספרותיים

שם המחבר\ת: נ.ה. טור-סיני

ספר ראשון: הלשון

בספר מועלות בעיות ותשובות הנוגעות בשאלת מהותה של ספרות המקרא ותולדותיה במסורת וכן בירור הפשט של פרשיות המקרא ומגילותיו

מהדורה שנייה מתוקנת ומורחבת, מוסד ביאליק, ירושלים תש"ךעוד ב