הליצנים - ספרית האופרה הארץ ישראלית

שם המחבר\ת: מ. גולינקין

1 נותר פריט

הליצנים - ספרית האופרה הארץ ישראלית

פרולוג ושתי מערכות

בהנהלת המנצח מ. גולינקין

המוסיקה מאת ר. ליאונקובלו

תרגום עברי מאת מ. פריידמן

דפוס מ. שהם יפועוד ב