ה'כרוניקה' תעודה לתולדות יעקב פרנקו ותנועתו

שם המחבר\ת: הילל לוין

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, 1984

מהדורה ביקורתית של כתב-יד הפולני, בצירוף תרגום לעברית, מבוא והערות

בידי הלל לוין

 

ירושלים תשמ"ד האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

מוקדש לזכרו של גרשום שלום

 עוד ב