הכנסת כלה

שם המחבר\ת: ש"י עגנון

1 נותר פריט

סיפורו של ר' יודיל חסיד, היוצא מן העיר ברודי במצוות הרב מאפטא אל ערי גליציה, כדי לקבץ נדוניה לשלוש בנותיו שהגיעו לפרקן. מעשייה חסידית זו היא סיפור מסגרת, המאגד בתוכו עשרות סיפורים ומעשיות. ר' יודיל חסיד, גיבור הרומן, סובב הולך בעיירות גליציה ובכפריה בלוויית נטע בעל העגלה – מעין דון קישוט יהודי.
מתוך הרומן נפרסת לעיני הקורא יריעה רחבה של עולמה הרוחני של יהדות גליציה על ערכיה ומוסדותיה ועל הניגודים שבתוכה.

 


קטיגוריות: סיפורת מתורגם ומקור

הוצאה: שוקן


עוד ב