הכלבים הרעבים, סירו אלגריה

שם המחבר\ת: סירו אלגריה

1 נותר פריט

הכלבים הרעבים, סירו אלגריה

מספרדית: גאיו שילוני 

בעריכת נתן יונתן

ספרית פועלים

תל אביב, 1981

יד שניה, במצב שמורעוד ב