הכוח האחר | יהודית הנדל

שם המחבר\ת: יהודית הנדל

1 נותר פריט

הכוח האחר  מאת יהודית הנדל

 על העטיפה הציור  מראה בהיר (הפנדה הריקה) של צבי מאירוביץ 

"לעבוד זה לקבל את  מרותו ורצונו של איזה כוח אחר, עליון, בשעה שאתה כל בוקר נתקף יאוש שאין  להביעו במילים" צבי מאירוביץ.

ספרי סימן קריאה

הוצאת הקיבוץ המאוחד

יצא לאור ב1984עוד ב