הכבוד האבוד של קתרינה בלום - היינריך בל

שם המחבר\ת: היינריך בל

1 נותר פריט

הכבוד האבוד של קתרינה בלום מאת היינריך בל

או איך עלולה להתהוות אלימות ולאן עלולה היא להוליך

מגרמנית חיים איזק

הוצאת זמורה ביתן, ת"א, 1975

יד שניה, מצב שמורעוד ב