היסטוריה קצרה של צילום מקומי

שם המחבר\ת: גיא רז

הצילום המקומי הוא שעיצב את הממד החזותי של ההיסטוריה המקומית שלנו בדורות האחרונים, על מעגליה השונים: הלאומי, החברתי, המשפחתי והפרטי. גיא רז, צלם, אוצר וחוקר צילום, סוקר בקצרה את תולדות הצילום בארץ עד ראשית שנות התשעים, ומציע מפתחות ראשוניים להתבוננות בו.


עוד ב